Публічна оферта


Перед замовленням будь-якого з тарифних планів розміщення сайтів на серверах HostingHutor.com і реєстрацією домену (ів) Вам необхідно ознайомитися з Публічної офертою нашого сервісу.

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Зазначений договір є публічним договором - тобто згідно зі ст. 633, 634 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів і не можуть бути змінені другою стороною договору.
Якщо Ви згодні з умовами договору - необхідно надати реквізити і здійснити оплату послуг. У такому випадку договір буде вважатися укладеним, а наша фірма прийняла на себе зобов'язання надавати послуги з розміщення веб-сайтів, реєстрації та підтримки доменних імен.
Дана Публічна Оферта має розглядатися у тому вигляді, як вона опублікована на веб-сайті Виконавця - www.HostingHutor.com, та має застосовуватись та тлумачитися відповідно до законодавства України.
___________________

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
Про надання послуг з розміщення веб-сайтів, віртуальних серверів (хостингу), а також реєстрації доменних імен в мережі Інтернет, іменованих надалі Послуги на серверах HostingHutor.COM, іменований надалі Виконавець, будь-якій фізичній або юридичній особі, іменованому надалі Абонент.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Під послугами розуміється:
• надання унікальних імен та пароля Абоненту, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця (протягом 1-7 робочих днів після надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця);
• реєстрацію доменних імен і підтримку їх на первинному і вторинному серверах імен DNS;
• можливість організації імен електронної пошти з об'ємом інформації, що зберігається в кожен момент часу в межах квоти, передбаченої тарифним планом;
• можливість використання всіх доступних програм і функцій;
• доступ до статистики відвідувань;
• отримання необхідних для підключення до Послуги і налаштування програмного забезпечення консультацій по електронній пошті.
1.2. До складу Послуг не входить надання можливості прийому-передачі електронних повідомлень Абонента в офісі Виконавця, настроювання або діагностика персонального комп'ютера, модему і програмного забезпечення Абонента як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Абонента, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.
1.3. Виконавець здійснює реєстрацію доменного імені на підставі Договору, укладеного з адміністратором домену .UA - ТОВ "Хостмастер", ПП "Координатор", адміністраторами регіональних зон України, та іншими організаціями.
• при наданні послуг з реєстрації доменного імені Виконавець не несе відповідальності за терміни і можливі затримки в реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями організації, що делегує. Також Виконавець не відповідає за відмову організації в реєстрації домену з будь-яких причин, що не суперечать її внутрішньому Регламенту.
• Нове доменне ім'я реєструється в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, зокрема:
• На момент реєстрації таке доменне ім'я вільне.
• Не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми.
• У заявці вказана повна і достовірна інформація, необхідна для реєстрації домену.
• Дотримані правила даної доменної зони.
1.3.1. Права на доменне ім'я (імена), яке реєструється (реєструються), на протязі всього терміну дії оферти, передаються Абоненту, за умови внесення відповідної плати, згідно Розділу 3 даної оферти.
1.3.2. У разі, якщо реєстрований домен з яких-небудь причин неможливо оформити на Абонента, Виконавець має право оформити такий домен, вказавши свою контактну інформацію, при цьому, Виконавець не має право володіння на такі доменні імена і не претендує на них.
1.3.3 Абонент гарантує, що на момент укладення даної оферти за наданою ним інформацією, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб.
1.3.4 За зареєстрований домен (домени) за даною офертою повернення грошових коштів не проводиться ні за яких умов.
1.3.5 Абонент погоджується з розглядом будь-яких суперечок, які виникають щодо доменних імен, згідно з положеннями даної оферти.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Виконавця:
2.1.1. Реєстрація Абонента шляхом видачі йому пароля та імені (логіну), передача пароля і логіна на електрону пошту (e-mail) Абонента;
2.1.2. Виконувати свої обов'язки з надання Послуг на високому рівні.
2.1.3. Надавати Послуги відповідно до суми обраного Абонентом тарифного плану.
2.1.4. Зберігати конфіденційність інформації Абонента, отриманої від нього при реєстрації, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
2.1.5. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Абонента та зміною тарифів на оплату, на веб-сайті Виконавця - www.HostingHutor.com

2.2. Обов'язки Абонента:
2.2.1. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану Виконавця. Клієнт зобов'язується самостійно ознайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифах на веб-сайті Виконавця - www.HostingHutor.com
2.2.2. Самостійно вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки інформації, яка передається через мережу Інтернет і яка розміщена на сервері Абонентом;
2.2.3. Не перекладати на Виконавця відповідальність за збитки будь-якого плану, понесені Абонентом або третіми особами при користуванні послугами Виконавця;
2.2.4. Виконувати вказівки співробітників Виконавця для коректного використання Послуг та глобальної мережі Інтернет;
2.2.5. Використовувати Послугу доступу до мережі Інтернет, дотримуючись вимог чинного законодавства та положення даної оферти;
2.2.6. Заборонено розміщення "чатів", торрент-трекерів, скриптів для "перегону трафіку" і скриптів "даунлоадер", а також сайти типу "дорвеев" на серверах Виконавця в тарифних планах на віртуальний хостинг.
2.2.7. Дотримуватися Правил отримання телекомунікаційних Послуг, а саме:
• не проводити дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі іншим користувачам до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, які доступні через мережу Інтернет;
• не надсилати через мережу Інтернет будь-яку інформацію, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;
• не публікувати та не передавати будь яку інформацію або програмне забезпечення, які містять в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, які прирівнюються до них;
• не здійснюють дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково отримані за допомогою Послуг (якщо це не дозволено власником подібної інформації, програмного забезпечення або іншої продукції), за умови наявності письмової згоди власника такої інформації про обмеження перелічених действий;
• не відправляти електронні повідомлення комерційного та іншого характеру, неузгоджені (при відсутності запиту) заздалегідь з їх одержувачем, а також в разі порушення Норм користування мережею, прийнятих робочою групою Відкритого Форуму Інтернет-Сервіс-Провайдерів при наявності письмової заяви одержувача такої розсилки;
• не публікувати та не передавати через мережу Інтернет будь-яку інформацію, яка суперечить чинному українському або міжнародному законодавству. Зокрема, це стосується:
• інформації, яка закликає до:
1) повалення конституційного ладу;
2) порушення територіальної цілісності України;
3) пропаганді війни;
4) розпалюванню расової, національної, релігійної ворожнечі;
5) вчинення терористичних актів.
• інформація, яка містить елементи:
1) жорстокості;
2) насильства;
3) порнографії;
4) цинізму;
5) приниження людської честі та гідності.
У зв'язку з відсутністю законодавчо встановлених методик визначення того, чи є конкретне зображення порнографічним, Виконавець залишає за собою право такого визначення.
Також сторони домовилися, що заборонено публікувати чи передавати через мережу Інтернет інформацію порнографічного або еротичного змісту, що знаходиться на кордоні з порнографічним, на погляд Виконавця.
• не розміщувати або не запускати PROXY, VPN або тунелі;
• не замовляти та не пропонувати розсилання спаму, у тому числі з метою реклами;
Спам - це не замовлені попередньо споживачами електронні повідомлення, які або є масовими, або в яких не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких споживач не може припинити шляхом інформування про це замовника або відправника;
• не надсилати спам, у тому числі з метою реклами;
• не здійснювати і не сприяти вчиненню будь-яких дій, які перешкоджають роботі інших Абонентів Послуг або нормальному функціонуванню обладнання Виконавця.
• не здійснювався несанкціонований доступ і нанесення будь-якого збитку ресурсам Виконавця, користувачам Інтернет та інших мереж, до яких можливий доступ через Інтернет;
• інших дій, які суперечать загальноприйнятим нормам використання ресурсів мережі Інтернет або створюють загрозу цілісності мережі зв'язку Виконавця.
2.2.8. У разі виявлення факту розповсюдження спаму, який містить інформацію про ресурс / сайт Абонента, розміщеному на сервері Виконавця, Виконавець має право тимчасово або повністю припинити обслуговування даного ресурсу / сайту.
2.2.9. Абонент повинен розуміти специфічність послуг VDS/VPS (віртуальний виділений сервер) та виділений сервер (оренда виділеного сервера, dedicated server), а саме наявності у Абонента/Замовника повного root-доступу до серверу через що Абонент/Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля. Також, наявність повного доступу та root-паролю та можливість його зміни, а також через специфіку ПЗ для віртуалізації у Виконавця немає технічної та програмної можливості виконувати бекап (резервування) даних для послуг VDS/VPS (віртуальний виділений сервер) та виділений сервер (оренда виділеного сервера, dedicated server).
2.2.10. Абонент повинен розуміти специфічність послуг VDS/VPS (віртуальний виділений сервер) та виділений сервер (оренда виділеного сервера, dedicated server), а саме наявності у Абонента/Замовника повного root-доступу при встановленні використання програмного забезпечення на сервері. Виконавець не несе відповідальності за некоректну роботу або налаштування програмного забезпечення на сервері.


2.3. Права Виконавця:
2.3.1. Тимчасово або повністю припинити надання Послуг Абоненту в разі відсутності оплати за Послуги у встановлені Виконавцем терміни, а також в наступних випадках:
• публікації або передачі Абонентом будь-якої інформації або програмного забезпечення, які містять в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, які прирівнюються до них;
• здійснення Абонентом дій, які тягнуть за собою обмеження доступу інших користувачів до Послуг Виконавця;
• спроб протиправного доступу Абонента до ресурсів, які доступні в мережі Інтернет;
• розсилка через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;
• розсилка спаму або реклама ресурсів, які підтримуються за допомогою Послуг;
• нелегального розміщення та використання інформації, захищеної авторськими правами;
• будь-яких дій, які можуть привести або привели до збоїв в роботі мережі або телекомунікаційних служб Виконавця;
• розміщення інформації та розповсюдження реклами, яка суперечить чинному українському або міжнародному законодавству;
• дій, які завдають шкоди Виконавцю або Інтернет-суспільству;
• будь-яких інших протиправних дій або дій, які суперечать вимогам чинного законодавства України;
• порушення Абонентом Правил отримання телекомунікаційних Послуг, зазначених в п. 2.2.7. даної оферти;
2.3.2. Після закінчення 72 (сімдесяти двох) годин після відмови Виконавця від надання послуг Абонентові, автоматично видалити всю інформацію, яка належала Абоненту. Протягом цих 72 (сімдесяти двох) годин Виконавець в повному обсязі зберігає всю інформацію.
2.3.3. При підвищених потребах Абонента до апаратних та інших ресурсів, які надаються в рамках замовленого обслуговування, Виконавець залишає за собою право запропонувати Абоненту перехід на інший тарифний план, а при відмові Абонента - припинити його обслуговування без повернення грошей.
2.3.4. Виконавець має право змінювати умови даної оферти. Датою вступу в силу змін даної оферти є дата їх публікації на офіційному веб-сайті Виконавця www.HostingHutor.com
2.3.5. Виконавець має право розкривати відомості про Абонента тільки відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Права Абонента:
2.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даної оферти.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг визначається відповідно до тарифних планів, опублікованими на веб-сайті Виконавця - www.HostingHutor.com
3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги і вводити новий тарифний план. Датою вступу в силу нового тарифного плану є дата його публікації на офіційному веб-сайті Виконавця (www.HostingHutor.com). У разі зміни тарифів раніше внесена оплата за новими тарифами не перераховується.
3.3. Послуги надаються в повному обсязі за умови наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента в його панелі.
3.4. Оплата Послуг проводиться у формі 100% передоплати.
3.5. Оплата може бути здійснена будь-яким способом, який доступний і дозволений на сайті Виконавця (www.HostingHutor.com) у відповідному розділі сайту.
3.6. Абонент / Замовник самостійно несе відповідальність за вірність здійснюваних ним платежів.
3.7. Протягом 14 (чотирнадцяти) днів для послуги віртуального хостингу з датою утворення негативного балансу (неоплаченого білінг періоду для послуги) на облікового запису Абонента/Заказчика облікове ім’я (Логін) Абонента/Заказчика та інформація зберігається за Абонентом/Заказчиком. Після цього терміну всі дані Абонента/Заказчика будуть видалені автоматично. Для послуг VDS / VPS (віртуально виділений сервер) всі дані (контейнер з віртуальним сервером) видаляються при негативному платіжному періоді мінус 7 (сім) днів. Для послуги виділений сервер (dedicated server, оренда виділеного сервера) сервер видаляється і жорсткі диски форматуються без можливості відновлення даних при негативному платіжному періоді мінус 3 (три) дня.
3.8. Відсутність доступу, погана якість та великий час відгуку окремих вузлів або ресурсів глобальної мережі Інтернет, які адмініструються третіми сторонами, не є перервами в наданні Послуги за Договором та оплачуються відповідно до тарифів.
3.9. Сторони домовилися, що через специфічність Послуг, які надаються, Послуги і виконані роботи слід вважати наданими і виконаними належним чином з моменту відправки активаційного листа, із зазначенням облікового імені (Login) і пароля, на адресу електронної пошти Абонента / Замовника, зазначену ним при реєстрації. У разі якщо Абонент / Замовник має претензії до наданих послуг, він направляє свої претензії на адресу електронної пошти (e-mail): info@hostinghutor.com протягом 10 (десяти) годин з моменту відправки активаційного листа.
3.10. Абонент / Замовник розуміє, що, у разі відсутності продовження доменного імені протягом 20 днів (у деяких доменних зонах до 15 днів) з моменту закінчення терміну дії домену, останній перейде в новий статус "RedemptionPeriod" і стандартна операція продовження буде вже недоступна до такоко доменного імені. Для збереження права власності та активації роботи доменного імені, у такому разі, буде необхідна спеціальна операція відновлення домену зі статусу RedemptionPeriod", вартість якої перевищує ціну стандартної операції продовження домену на 1 рік не менше ніж у 5 разів. Точна вартість операції відновлення домену із статусу "RedemptionPeriod" залежить від поточного регламенту адміністрації доменної зони та цінової політики Виконавця.
3.11. Через воєнні дії в Україні з 24.02.2022 були прийняті тимчасові зміни політики обслуговування доменних імен у статусі "RedemptionPeriod" для перелічених доменних зон: .UA, .COM.UA, .ORG.UA, .IN.UA., .NET .UA, .KIEV.UA, .KYIV.UA, .CHERKASSY.UA, .CHERKASY.UA, .CK.UA, .CHERNIGOV.UA, .CHERNIHIV.UA, .CN.UA, .CHERNOVTSY.UA, .CHERNIVTSI .UA, .CV.UA, .IVANO-FRANKIVSK.UA, .IF.UA, .KIROVOGRAD.UA, .KR.UA, .KHERSON.UA, .KS.UA, .KHMELNITSKIY.UA, .KM.UA, .LUTSK.UA, .LT.UA, .VOLYN.UA, .POLTAVA.UA, .PL.UA, .ROVNO.UA, .RIVNE.UA, .RV.UA, .UZHGOROD.UA, .UZ.UA, .VINNICA.UA, .VN.UA, .ZHITOMIR.UA, .ZT.UA, .KH.UA, .ZP.UA, .DN.UA, .LG.UA, .SUMY.UA, .KHARKOV.UA, .LUGANSK.UA, .SM.UA, .KHARKIV.UA, .DONETSK.UA, .ZAPORIZHZHE.UA, .DP.UA, .DNIPROPETROVSK.UA, .DNEPROPETROVSK.UA, .CO.UA, .BIZ.UA, .OD.UA, .ODESSA.UA, .ODESA.UA, .MK.UA, .NIKOLAEV.UA, TERNOPIL.UA, TE.UA. Згідно з положеннями тимчасової політики обслуговування, вартість відновлення доменних імен у статусі "RedemptionPeriod" з 24.02.2022 по 30.04.2023 прирівнюється до 2 - 3 стандартних операцій продовження, а з 01.05.2023 прирівнюється до 4 - 6 стандартних операцій зоні. Точна вартість операції відновлення домену зі статусу "RedemptionPeriod" залежить від поточного регламенту адміністрації доменної зони та цінової політики Виконавця.4.ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.
4.2. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення цього.
4.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямим або непрямим чином понесені Абонентом при користуванні Послугами.
4.4. Виконавець не несе майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань з надання Послуг в результаті дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками ліній і станційних споруд або з вини Абонента.
4.5. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій і інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Абонента від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Виконавця не провадить прийом пошти.
4.6. Виконавець не несе відповідальності за збереження та правове забезпечення інформації, яка знаходиться на сайті (сайтах) або в базі даних і FTP Абонента.
4.7. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, в тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, які розповсюджуються в Інтернет і що надаються абонентові за допомогою Послуг.
4.8. Абонент повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля з вини третіх осіб клієнт має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб спричинила крадіжку, а для відшкодування грошових коштів, витрачених на вкрадений час клієнт повинен звернутися у відповідні слідчі та правоохоронні органи.
4.9. Виконавець не несе відповідальність за повідомлення третіх осіб про позбавлення Абонента доступу, і за можливі наслідки, які виникли в результаті відсутності такого попередження.
4.10. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов'язаннях і витратам, пов'язаним з порушенням положень даної оферти Абонентом або іншими особами, які використовують облікове ім'я (Login) і пароль Абонента, пов'язаних з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, пов'язаних з розміщенням або передачею будь-якого повідомлення , інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Замовником або іншими особами, які використовують його облікове ім'я (Login) і пароль.
4.11. Виконавець не несе відповідальність за діяльність Абонента в межах поштового простору, який визначено обліковим ім'ям (Login) Абонента.
4.12. Виконавець виконує прохання Абонента, спрямовані тільки з службової області (акаунту) на офіційному веб-сайті Виконавця.
4.13. Абонент самостійно несе відповідальність за достовірність та конфіденційність даних, вказаних ним або його представником при реєстрації доменного імені.

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СКАРГ / СПОРІВ
5.1. Всі суперечки і розбіжності, які виникають в ході виконання даної оферти, будуть вирішуватися шляхом проведення переговорів між Сторонами.

6. МОМЕНТ ВСТУПУ В СИЛУ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

6.1. Погоджуючись умовами з цією оферти, Абонент / Замовник стверджує, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка надається ним Виконавцю та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені, а також про те, що він знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.
6.2. Погоджуючісь з умовами цією оферти, Абонент / Замовник стверджує, що інформація про себе, надана Виконавцю з метою делегування доменного імені, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною. Абонент / Замовник самостійно несе відповідальність за достовірність та конфіденційність даних, вказаних ним або його представником при реєстрації.
6.3. Дана оферта вступає в дію з моменту її прийняття Абонентом / Замовником та діє протягом терміну, за який Абонентом / Замовником здійснена передплата Послуг.
6.4. У разі внесення Абонентом / Замовником до закінчення терміну дії Договору оплати за Послуги на наступний розрахунковий період дія Договору продовжується автоматично на тих же умовах, які визначені в даному Договорі.
6.5. Абонент має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку Абонент зобов'язаний попередити Виконавця за 14 календарних днів до дати розірвання Публічної оферти. Оферта вважається розірваною після закінчення цього терміну і при відсутності у Абонента / Замовника заборгованості або невиконаних зобов'язань.
6.6. У разі дострокового припинення надання Послуг відповідно даної Оферти здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу. У разі порушень даної оферти грошові кошти не повертаються. Термін повернення грошових коштів становить 14 робочих днів.